LinkedIn

Zásady ochrany osobních údajů


LinkedIn

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá, patří mezi naše priority. Vámi sdělené osobní údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost INDEX NOSLUŠ s.r.o., IČO: 25131419, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 52311 se sídlem Hornokrčská 583/30, Praha 4 .

Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů.

Tyto informace o zpracování osobních údajů se týkají:

 • osob, kterým pomáháme s hledáním zaměstnání,
 • našich agenturních zaměstnanců, které dočasně přidělujeme k výkonu práce k našim klientům,
 • uživatelů pracovních portálů a aplikací (dále jen „stránky“),
 • představitelů našich obchodních partnerů a klientů,
 • osob, jejichž osobní údaje využíváme k našim marketingovým aktivitám,
 • osob, které nám doporučují osoby, jež mají zájem o zprostředkování zaměstnání.

Tyto informace o zpracování osobních údajů se nevztahují na zaměstnance, kteří vykonávají práci přímo pro společnost INDEX NOSLUŠ s.r.o.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme?

Osobní údaje o Vás můžeme shromažďovat různými způsoby, například prostřednictvím našich internetových stránek, kanálů sociálních médií či jiných internetových aplikací, prostřednictvím telefonu či e-mailu nebo při osobním jednání v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání.
Jste-li dočasně přidělený zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání, ucházíte se o nějakou pozici nebo si vytvoříte účet na našich stránkách www.indexnoslus.cz, abyste se ucházel(a) o nějakou pozici, můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů:

 • kontaktní informace ( jako je jméno, poštovní adresa ),
 • uživatelské jméno a heslo, pokud se zaregistrujete na našich stránkách,
 • profesní historii a historii absolvovaného vzdělání,
 • jazykové dovednosti a jiné schopnosti související se zaměstnáním,
 • rodné číslo,
 • datum narození,
 • pohlaví,
 • informace o bankovním účtu
 • občanství a status pracovního povolení
 • informace poskytnuté od třetích osob jako reference;
 • informace, které poskytnete ohledně Vašich kariérních zájmů, a jiné informace o Vaší kvalifikaci pro zaměstnání,
 • informace týkající se Vašeho zaměstnání u naší společnosti anebo u našeho klienta,
 • informace o trestní bezúhonnosti a jiné prověrky spolehlivosti,
 • kopie občanského průkazu, kopie průkazu zdravotní pojišťovny,

Jak vaše osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Vaše osobní údaje chráníme – máme zavedena administrativní, technická a fyzická opatření určená k ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití. 

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu, u nás uchováváme po dobu 5 let, neodvoláte-li svůj souhlas dříve, a dále pak (pokud je to v každém jednotlivém případě relevantní) na základě oprávněného zájmu správce po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i vašeho souvisejícího nároku.

V případech, kde nám to ukládá závazný předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy vaše údaje, po jím předepsanou dobu.

V případě, že jste se přihlásil/a do výběrového řízení na volnou pracovní pozici u našeho klienta, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání výběrového řízení max. však po dobu 12 měsíců od Vašeho přihlášení do výběrového řízení.

Jaké máte možnosti a práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Se zpracováním osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas. Tento lze vzít kdykoliv zpět, a to zaslání písemně na adresu Správce s možností jednoznačně ověřit identitu odesílatele.

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující možnosti a práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu nebo doplnění osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku
 • právo na odvolání souhlasu
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu

Jak nás kontaktovat?

V případě, že máte jakékoliv dotazy či připomínky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů nebo pokud byste chtěl(a) uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese:

INDEX NOSLUŠ s.r.o.
Hornokrčská 583/30
140 00 Praha 4