20 let na českém trhu

10 pravidel jak napsat životopis

Životopis sehrává jednu z nejdůležitějších úloh při výběrovém řízení. Cílem je osobní pohovor. Pokud zaměstnavatele přesvědčíte již životopisem, máte téměř vyhráno a můžete se těšit na osobní setkání.  Navíc dobře napsaný životopis usnadní celý průběh pohovoru. Prozradíme Vám 10 pravidel, které Vám pomohou napsat životopis, který bude obsahovat veškeré potřebné informace.

1. Přehledně rozčleňte text

Když personalisté třídí žádosti, které dostali, obecně nevěnují jednomu životopisu víc než minutu. Abyste svoji šanci nepromarnili hned na začátku, text Vašeho životopisu musí být přehledně uspořádaný. Abyste se vyhnuli chaosu, zvolte si jeden druh písma a formátování přizpůsobte faktu, že se jedná o pracovní dokument. Personalista se v první řadě dívá na pracovní zkušenosti, které jste uvedli. Proto by měli být napsané čitelně jednoduchým písmem (žádné ozdobné fonty nepoužívejte). Doporučujeme šablonu životopisu – Europass životopis, který byl vytvořený iniciativou Evropské komise pro transparentnost kvalifikací a dovedností.

2. Vyhněte se gramatickým chybám

Opravdu velkým přešlápnutím je odeslání životopisu s gramatickými chybami. Pokud hledáte nejlepší možný důvod, jak dát personalistovi vědět, že jste nepozorný nebo Vám na pozici nezáleží, pošlete mu životopis s gramatickými chybami. Většina textových editorů, ve kterých si můžete vytvořit životopis, má možnost kontroly textu. Využijte editory nebo poproste někoho blízkého, aby Vám životopis zkontroloval.

3. Obsah přizpůsobte pracovní pozici

Velmi důležitý je obsah textu. Uvádějte zkušenosti, které souvisí s hledanou pracovní pozicí. Nesnažte se personalistu ohromit seznamem všech brigád, které jste absolvovali během studia. Pokud máte zkušenosti z různých pozic, vyberte vždy ty relevantní pro danou pozici.

Například: Ucházíte se o pozici operátora výroby? Zdůrazněte svoje zkušenosti s prací ve výrobě nebo práce, kde byla zapotřebí manuální zručnost, pracovitost, spolehlivost.

Jestliže nemáte dostatek pracovních zkušeností, zaměřte se na studium, stáže nebo projekty, na kterých jste pracovali během studia. Na základě životopisu si personalista utvoří profil uchazeče. Výběrem vhodných zkušeností a schopností máte možnost dokázat, že jste ta nejvhodnější osoba pro danou pozici.

4. Fotografie – nebojte se jí

Mnoho lidí si myslí, že když se nehlásí na reprezentativní pozici, je zbytečné přiložit fotografii. Přitom právě fotografie může být to, co Váš životopis odliší od ostatních. Při zasílání fotografie platí jen pár zásad, které je potřeba dodržovat. V první řadě by měla být vždy aktuální. Nikdy nevkládejte do životopisu fotky z dovolených nebo oslav.

5. Údaje seřaďte chronologicky

Údaje o průběhu zaměstnání nebo vzdělání uvádějte vždy chronologicky a začínejte těmi nejaktuálnějšími. Pokud se jedná o vzdělání, jako první uvádějte nejvyšší dosažené vzdělání a roky, ve kterých jste jej absolvovali. Uvádět základní školu, která je součástí povinné školní docházky, není třeba. U střední a vysoké školy vždy uvádějte i obor nebo specializaci. Stejně tak u zaměstnání začněte s Vaší poslední, případně ještě aktuální pracovní pozicí. Stručně doplňte náplň práce, zručnosti nebo dovednosti, které jste na dané pozici využívali. Jako pokladní jste měli například hmotnou zodpovědnost, jako recepční jste byli zodpovědní za chod recepce, pracovali jste na směny nebo jste pravidelně komunikovali s klienty společnosti.

6. Otestujte se pro určení jazykových znalostí

Našli jste v podmínkách, které uvádí zaměstnavatel, že je potřeba označit úroveň cizího jazyka? Na internetu najdete různé testy, které Vám pomohou úroveň určit. Podívejte se i na krátký popis jednotlivých úrovní porozumění, mluvení a čtení v cizím jazyce.

7. Uvádějte další znalosti

Vzpomeňte si na školení nebo semináře, které jste v minulosti absolvovali. Nejde jen o zaplnění životopisu textem, ale o důležité informace, které můžou dokreslit využití Vašich schopností pro společnost, ve které se ucházíte o pracovní místo. Pokud ovládáte počítačové programy a chcete je uvést v životopise, napište název programu a úroveň Vašich znalostí. K informaci o řidičském průkazu můžete uvést počet najetých kilometrů, u oprávnění na VZV můžete přidat informaci o výšce vykládky zboží.

8. Očekávaná mzda a vymyšlené schopnosti jsou v životopise nepřípustné

Řekli jsme si všechno, co by měl správný životopis obsahovat. Vedle fotografií z rodinných oslav existují ještě další informace, které byste v životopise neměli uvádět. Takovým údajem je například výše očekávané mzdy, která v životopise nemá být a mohla by odradit. Na co byste měli okamžitě zapomenout, jsou nepravdivé informace o Vašich schopnostech a znalostech. Personalista při osobním pohovoru Vaši lež prokoukne a dostanete se do nepříjemné situace.

9. Uložte soubor pod správným názvem

Váš životopis vždy uložte ve formátu pdf, na internetu si můžete zdarma převést word do pdf. Pokud tak neučiníte, může se stát, že personalista otevře soubor v jiném programu a Vaše formátování se přehází a text bude zmatený. Takto vytvořený životopis nezapomeňte nazvat tak, aby ho personalista lehce identifikoval ve stáhnutých souborech. Vaše jméno a zkratka CV, případně životopis je ideální cestou. K životopisu přiložte všechny dokumenty, které se od Vás vyžadují – motivační list, kopie certifikátů atd.

10. Zkontrolujte si kontakty

Poslední zásadou, na kterou upozorníme, je uvedení správných kontaktů. Zdánlivě jednoduchá věc, která však může rozhodnout o tom, jestli se Vám zpětně bude moct někdo ozvat. Aktuální telefonní číslo a emailová adresa bez přezdívek. Zvýšená pozornost právě při této části se Vám může vyplatit.

Nevybrali jste si z našich pracovních nabídek?
Záleží nám na vašem názoru. Jste spokojeni nebo nespokojeni, řekněte nám o tom víc.